Núria Almiron

QUI SÓC


Professora i Investigadora, Universitat Pompeu Fabra

Co-Directora,  UPF-Centre for Animal Ethics

Directora, MA in International Studies in Media, Power, and Difference

Directora, THINKClima research project

Membre, critiCC research group


Department de Comunicació

Universitat Pompeu Fabra

nuria.almiron@upf.edu

ORCID: 0000-0002-2482-0666

Researcher ID: H-3657-2015


Fotos de l’autora per Patricia Alcón

Resta de fotos són de l’autora excepte Màster (domini públic)

Núria Almiron, 2020